VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 Za zdr. a B. p. r. Ondreja a Evy Frankovských
     
Štvrtok 18:00 Za zdr. a B. p. pre Máriu pri živ. jubileu
     
Piatok 18:30 Na úmysel
     
Sobota 10:30 † Ondrej a Žofia a Štefan a Gizela a rodičia
     
Nedeľa 09:30 † kňazi: František Móš, František Blažek a Anton Kováč
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 Za zdr. a B. p. Jozefa Gemzu
     
Streda 18:00 † Štefan, Mária a Mária Soľava
     
Piatok 17:00 Za zdr. a B. p. pre Máriu pri živ. jubileu
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich.
     
______________________________________________________________________

» V sobotu, bude v našej farnosti odpustová slávnosť sv. Mikuláša, patróna našej

farnosti. Slávnostným kazateľom a celebrantom bude dp. Štefan Bocko,

kaplán v Spišskej Starej Vsi.


» Spovedať pred prvým piatkom budem takto:

na VF v pondelok a štvrtok od 16.00, na MF v utorok od 16.00.


» Ku chorým pôjdem v stredu od 09.00 na VF a potom na MF .


» V piatok sa ohlásil na návštevu sv. Mikuláš a bude hľadať deti,

ktoré boli celý rok poslušné a dobre. Preto ich pozýva na sv. omšu.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Mária Kromková č. d. 9 Matúš Ľach č. d. 11 Beáta Frankovská č. d. 12


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Milan Kalafút č. d. 38Nedeľa

8. december 2019

2. ADVENTNÁ NEDEĽA
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 09:30

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 02.12. - 08.12.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist