VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 † Vojtech, Anna a František
     
Streda 18:00 † Jozef, Ľudmila a Mária
     
Piatok 18:00 Za požehnanie r. Kromkovej
     
Nedeľa 09:30 † Beáta Vnenčáková a ostatný z rodiny
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 † Mária Zadžorová
     
Štvrtok 18:00 † Michal a Alžbeta Ľach
     
Sobota 08:00 † Ján a Rozália Soľava
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich.
     
______________________________________________________________________

» Ohlašky: Sviatosť manželstva chcú prijať. Miroslav Matonok, syn Miroslava a Anny

r. Čomovej, nar. v Kežmarku, bývajúci v Sp. Hanušovciach a Pavlína Gemzová, dcéra

Pavla a Márie r. Halčinovej, nar. v Kežmarku a bývajúca v Malej Frankovej.

Ohlasujú sa 1. krát.» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Veľká Franková

Valent Krempaský č. d. 59 Milan Krempaský č. d. 60 Jozef Hadzima č. d. 65


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková

Gancarčík Ján č. d. 81

Piatok

22. september 2017

Féria
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 18:00
_________________________


Oznamy 18.09. - 24.09.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist