VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 † Ján a Katarína Krišanda
     
Streda 06:15 † Žofia. Andrej a Ján
     
Piatok 18:00 † Mária, Andrej a Jozef
     
Nedeľa 09:30 Za veriacich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 † Štefan Halčin
     
Štvrtok 18:00 za zdr. a B. p. pre r. Drieňovskú
     
Sobota 08:00 Za zd. A B. p. pre Máriu Gemzovú
     
Nedeľa 08:00 Za zdr. a B. p. pre Cyrila pri živ. jubileu
     
______________________________________________________________________

» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Ján Pisarčík č. d. 100 r. Petrasová č. d. 110 Ondrej Frankovský č. d. 120


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Jozef Halčín č. d. 7Nedeľa

19. máj 2019

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 09:30

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 13.05. - 19.05.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist