VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 06:15 † Andrej, Mária a Ján
     
Streda 18:00 † z r. Krempaskej, Soľavovej a Vnenčákovej
     
Štvrtok 08:00 † Martin Zavacký
     
Piatok 18:00 † Andrej a rozália Pisarčík
     
Sobota 07:00 † Marta, Margita a František Kurňava
     
Nedeľa 09:30 Za zdr. a B. p. pre Máriu Šlebodobvu mpri životnom jibileu
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 18:00 † Ján Krempaský
     
Streda 17:00 Na úmysel celebranta
     
Piatok 17:00 Na úmysel biskupa
     
Nedeľa 08:00 Na úmysel celebranta
     
______________________________________________________________________» Spoveď. Na VF budem spovedať vo štvrtok od 16.00, na MF v pondelok os 16.30


» Ku chorým pôjdem v piatok od 9.00


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková


Matúš Ľach č. d. 11 Beatas Frankovská č.d. 12 Andrej Weiss č. d. 13
     
     


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková

(Kľúče sú u Kubíka MF 33)


Jozef Kromka č. d. 17Streda

29. jún 2022

SV. PETRA A PAVLA , APOŠTOLOV, SL
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 18:00

Malá Franková 17:00
_________________________


Oznamy 27.06. - 03.07.2022
_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist