VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 Za zdr. a B. p. r. Jána a Anny
     
Streda 06:15 † Gizela a Štefan
     
Piatok 18:00 † Andrej a Katarína a Štefan
     
Nedeľa 09:30 Za veriacich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 † Štefan, Mária a Mária
     
Štvrtok 18:00 † Marián, Anna a Mária
     
Sobota 10:00 Na úmysel celebranta
     
Nedeľa 08:00 Za zdr. a B. pre Annu pri živ jubileu
     
______________________________________________________________________

» Krížové cesty: MF v štvrtok o 18.00 a v nedeľu o 13.00

VF v piatok o 18.00 a nedeľu o 14.00


» Porozmýšľať nad krížovými cestami.


» Na budúcu sobotu bude odpustová slávnosť sv. Jozefa na Malej Frankovej.

Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Eugen Ďubek, farár v Matiašovciach


» Spoveď pred odpustom v utorok od 17.00 na MF.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Jozef Čarnogurský č. d. 71 Ján Krišanda č. d. 72 Andrej Krišanda ml č. d. 70


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Helena Stankovičová č. d. 22Pondelok

18. marec 2019


Oznamy 11.03. - 17.03.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist