VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru
     
Streda 18:00 † Andrej, Rozália a Andrej
     
Piatok 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Feckovú
     
Nedeľa 10:30 † Jozef a Anna Krišanda a Štefan, František a Marek
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie
     
Štvrtok 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie r. Cyrila a Anny
     
Sobota 08:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Cilku Šmelkovú
     
Nedeľa 09:00 Za veriacich
______________________________________________________________________

» Stretnutie prípravy na sv. Birmovania v piatok po sv. omši.


» Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková


Jaroslav Findura č.d. 2, Andrej Kurňava č.d. 7, Jozef Pisarčík č.d. 8

» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Jozef Zadžora č. d. 47

Streda

18. január 2017

Féria
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 18:00
_________________________


Oznamy 16.01. - 22.01.2017

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist