VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 19:00 † Beata Vnenčáková
     
Streda 17:00 Za zdravie Božie požehnanie pre Máriu pri živ. jubileu
     
Štvrtok 19:00 Za rodinu Kristíny
     
Piatok 19:00 † Andrea Skrinská
     
Nedeľa 09:30 Za zdravie Božie požehnanie pre Jozefa pri živ. jubileu 80 r
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 19:00 Za zdravie Božie požehnanie r. Alžbety Kromkovej
     
Piatok 18:00 Na úmysel biskupa
     
Sobota 08:00 † Magdaléna, Andrej, Jozef a Mária
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich
______________________________________________________________________


» Sv. spoveď : Veľká Franková v pondelok od 17.30 v štvrtok od 17.30,
Malá Franková v utorok od 17.30


» Ku chorým pôjdem v Malej Frankovej v utorok od 16.30,
vo Veľkej Frankovej v piatok od 9.00


» V stredu, ak nebude pršať tak po sv. omši pozývam všetky deti na opekačku na farskom dvore. Priniesť si so sebou chlebík, slaninku alebo špekáčik, podľa chuti. Poprosím aj členov pastoračnej rady, aby boli takí láskaví a prišli pomôcť s opekačkou a zábavou.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková
Peter Krempaský č. d. 31
Jozef Krempaský č. d. 37
František Krempaský č. d. 34

» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková
Mária Voščeková č. d. 74


Streda

31. august 2016

Féria
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 17:00
_________________________


Oznamy 29.08. - 04.09.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist