VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 † z r. Zavadskej
     
Streda 06:15 Za kňazov pôsobiacich vo farnosti
     
Piatok 18:00 Za zdr. a B. p. r. Kurňavovej, Pisarčíkovej a Frankovskej
     
Nedeľa 09:30 Za veriacich.
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 Za zdr. r. Alojza Petruščáka
     
Štvrtok 18:00 Za Duše v očistci
     
Sobota 08:00 Za zdr. a B. p. r. Gemzovej
     
Nedeľa 08:00 † Ľudmila, Karol a Anna
     
______________________________________________________________________

» V stredu je v našej farnosti ustavičná poklona sviatosti oltárnej.

Sviatosť vyložíme o 13.00 a bude vyložená do 17.00.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Jozef Krišanda ml. č. d. 58 Valent Krempaský č. d. 59 Milan Krempaský č. d. 60
     
- - -
     
- -


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Jozef Petruščák č. d. 92 - -Sobota

22. február 2020

Katedra sv. Petra, apoštola, sv
_________________________

Sv. omše:

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 17.02. - 23.02.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist