VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 06:15 † Karolínku
     
Streda 18:00 † Rozália Krempaská - ročnica
     
Piatok 18:00 † Helena a Jakub Findura
     
Nedeľa 09:30 Za veriacich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 Za r. Cyrila a Anny
     
Štvrtok 18:00 † Jozef a Jozef Kromka
     
Sobota 08:00 † Erika Kromková
     
Nedeľa 08:00 Za zdr. a B. p. pre Andreja pri živ. jubileu 80. R.
     
______________________________________________________________________

» V utorok je modlitbový most medzi našou farnosťou a kňazským seminárom.

Prosím o modlitby za seminaristov a duchovné povolania.


» Veľmi úctivo by som poprosim o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Radoslav Pulman č. d. 87 Marcel Ogurčák č. d. 87 Ján Gancarčík č. d. 87


» Veľmi úctivo by som poprosim o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Jozef Petruščák č. d. 92Pondelok

23. apríl 2018

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, sp
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 06:15
_________________________


Oznamy 23.04. - 29.04.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist