VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 † Žofia Kromková - ročnica
     
Streda 06:15 † Filip, Mária, Jozef a Anna Krempaský
     
Piatok 18:00 † Anna, Valent, Ján, Mária a František
     
Nedeľa 09:30 † Mikuláš a Genoveva
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 † z r. Kromkovej
     
Štvrtok 18:00 † Jozef a Alžbeta Tomaškovič
     
Sobota 08:00 Za Ružencové bratstvo
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich
     
______________________________________________________________________

» Vo štvrtok po sv. omši by som poprosil členov HR o stretnutie na FÚ cca 19.00


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Jozef Pisarčík č. d. 8 Mária Kromková č. d. 9 Matúš Ľach č. d. 11


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Jozefína Kromková č. d. 42Nedeľa

16. december 2018

3. ADVENTNÁ NEDEĽA
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 09:30

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 10.12. - 16.12.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist