VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 Za zdr. a B. p. pre r. Jakuba Weissa
     
Streda 18:00 † Ľudmila, Ján a Mária
     
Piatok 18:00 † Ľudmila, Ondrej a žofia
     
Nedeľa 10:00 Za prvoprijímajúcich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 Za zdr. a B. p. pre Miroslava a r. Drienovskú
     
Štvrtok 18:00 † Jaroslav, Alžbeta a František
     
Sobota 08:00 † z r. Kromkovej, Drienovskej a Ľachovej
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich
     
______________________________________________________________________

» Prvoprijímajúcich a ich rodičov budem spovedať v sobotu o 9.00

po spovedi bude krátky nácvik.» Vo štvrtok je deň modlitbového mosta medzi našou farnosťou a kňazským seminárom.


» Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť 1. Sv. prijímania.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Veľká Franková

Rodičia Prvopríjmajúcich


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková

Adrián Kromka č. d. 89

Pondelok

1. máj 2017


Oznamy 24.04. - 30.04.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist