VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 † Vojtech, Ján, Andrej a Anna Kromka
     
Streda 06:15 † Bohumil, Eduarda Jozef
     
Piatok 18:00 † Anton Kurňava
     
Nedeľa 09:00 † Vincent a Mária
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 † Emíliu Krišandovu
     
Štvrtok 18:00 Za B. p. Márie z rodinou
     
Sobota 08:00 Za dušičky v očistci
     
Nedeľa 10:30 Za veriacich.
     
______________________________________________________________________

» Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov


» Voľby do HR budú v nedeľu 2. 2. 2020.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Peter Petras č. d. 142 Ľuboslav Krempaský č. d. 42 Katarína Petrasová č. d. 43
     
- - -
     
- -


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Štefan Vošček č. d. 25 - -Pondelok

20. január 2020

Féria
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 18:00
_________________________


Oznamy 20.01. - 26.01.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist