VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 18:00 † Emiliána Voščeková
     
Streda 06:15 † Imrich a Ján
     
Piatok 18:00 † Jozef, Alžbeta a Jozef Krempaský
     
Nedeľa 09:30 Za Zdravie a B. p, pre Štefana pri živ. jubileu
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 18:00 † Ján, Alžbeta, Ján a Anna
     
Štvrtok 18:00 † Rozália a František Gancarčík
     
Sobota 08:00 Za veriacich
     
Nedeľa 08:00 † Ľubomír Solčanský
     
______________________________________________________________________» Sviatosť manželstva chcú prijať: Jakub Baka syn Jána a Henriety r. Babikovej nar. v

Kežmarku, bývajúci v Spišských Hanušovciach a Lívia Krempaská dcéra Ľubomíra a

Janky r. Kaprálovej, nar. v Kežmarku, bývajúca vo Veľkej Frankovej.

Ohlasujú sa 2., krát.» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková


Ľubomír Krempaský č. d. 42 Martina Petrasová č.d. 43 Ján Weiss č. d. 44
     
     


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková

(Kľúče sú u Kubíka MF 33)


Alžbeta Pallová č. d. 6Pondelok

8. august 2022

Sv. Dominika, kňaza, sp
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 18:00
_________________________


Oznamy 08.08. - 14.08.2022
_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist