VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Petra Petrasa
     
Streda 18:00 † Ján a Anna
     
Piatok 18:00 † Mikuláš a Genoveva
     
Nedeľa 09:30 † z r. Voščekovej a Soľavovej
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 † Štefan a Mária Kromka
     
Štvrtok 18:00 † Alžbeta, Miroslav Horecký a Mária Katriňáková
     
Sobota 08:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich
______________________________________________________________________

» Stretnutie prípravy na sv. Birmovania v piatok po sv. omši.


» Vyhlásenie volieb PR:

Voľby sa uskutočnia v nedeľu 5.3. po sv. omši.

Skrutátorov menujem v nedeľu po sv. omši.


» Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

JÁN SKRINSKÝ syn Jána a Márie r. Frankovskej, narodený v Kežmarku, bývajúci

vo Veľkej Frankovej a MICHAELA JURKOVÁ dcéra zos. Michala a Edity r. Laskovskej,

narodená v Kežmarku, bývajúca v Spišskej Starej Vsi.

OHLASUJÚ SA 3. KRÁT.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Veľká Franková

Peter Krempaský č.d. 31, Jozef Krempaský č.d. 37, František Krempaský č.d. 37


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková

Štefan Kromka č. d. 42

Nedeľa

26. február 2017

8. V CEZROČNOM OBDOBÍ, SV.
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 09:30

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 20.02. - 26.02.2017

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist