VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 † z r. Žolondekovej a Penxovej
     
Streda 18:00 † Jozef Minarik - ročnica
     
Piatok 18:00 † Ján, Andrej, Mária, Ján a Mária
     
Nedeľa 09:30 Za veriacich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 † Jozef Vošček
     
Štvrtok 18:00 † Ondrej Gemza
     
Sobota 08:00 † Ján, Alžbeta a Štefan Soľava
     
Nedeľa 08:00 † kňazi Jozef a Jozef
______________________________________________________________________

» V PIATOK PO SV. OMŠI BUDE STRETNUTIE PRÍPRAVY NA SV. BIRMOVANIA. PROSÍM O ÚČASŤ VŠETKÝCH PRIHLÁSENÝCH.

» Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať PAVOL CONEV, syn Petra a Dariny r. Slivinskej, nar. v Kežmarku, bývajúci v Slovenskej Vsi a ZUZANA KURŇAVOVÁ, dcéra Andreja a Kataríny r. Garstkovej, nar. v Kežmarku a bývajúca vo Veľkej Frankovej.

Ohlasujú sa 2. Krát.

» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková
Jozef Penxa č. d. 52
Ján Krempaský č. d. 108
Jozef Krišanda č. d. 58

» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková
Ján Halčin č. d. 7


Sobota

1. október 2016

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, sp
_________________________

Sv. omše:

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 26.09. - 02.10.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist