VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 18:00 † Ján Kurňava
     
Streda 06:15 † Katarína Petrasová
     
Piatok 18:00 † Beata Vnenčáková 5r.
     
Nedeľa 09:30 Za veriacich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 18:00 Za brata
     
Štvrtok 18:00 za rodičov
     
Sobota 08:00 Za odvrátenie korona krízy a pokoj vo farnosti
     
Nedeľa 08:00 † za nenarodené deti
     
______________________________________________________________________» Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú prijať. Pavol Lach, syn Jozefa a Kataríny r. Kromkovej nar. v

Kežmarku, bývajúci v Malej Frankovej a Kristína Tomaľová, dcéra Štefana a

Gabriely r. Makovskej, nar. v Kežmarku a bývajúca v Sp. Hanušovciach.

Ohlasujú sa 2. krát.» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Jozef Frankovský st. č. d. 50 Jozef Penxa č. d. 52 Jozef Penxa č. d. 52
     
- - -
     
- -


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Ján Kalafút č. d. 54 - -Nedeľa

27. september 2020

26. NEDEĽA CEZ ROK SL
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 09:30

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 21.09. - 27.09.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist