VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 18:00 Za členov RB
     
Streda 06:15 † Mikuláš Pisarčík
     
Piatok 18:00 † Andrej, Mária a Peter Pisarčík
     
Nedeľa 09:30 Za veriacich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 18:00 † Ondrej a Mária Gemza
     
Štvrtok 18:00 † Vdp, František Blažek kňaz
     
Sobota 08:00 Za dušičky v očistci
     
Nedeľa 08:00 † Margita a Andrej
     
______________________________________________________________________»» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková


Jakub Weiss. č. d. 76 Alojz Šleboda. č.d. 77 Peter Krempaský. č.d. 79
     
     


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková

(Kľúče sú u Kubíka MF 33)


Ján Ľach č. d. 64Nedeľa

2. október 2022

27. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 09:30

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 26.09. - 02.10.2022
_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist