VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:30 † Ľubomír Stanček - kňaz
     
Streda 06:15 Za zdr. a B. p. r. Márie Šlebodovej
     
Piatok 18:30 † Milan Petras - ročnica
     
Nedeľa 09:30 Za uzdravenie a B. p. pre Katarínu
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:30 Za zdr. Rudolfa
     
Štvrtok 18:30 † Stanislav, Mária a František
     
Sobota 10:00 Na úmysel celebranta.
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich
     
______________________________________________________________________

» Od pondelka sa možno prihlasovať na blahorečenie Anny Kolesarovej v sakristii.


» V sobotu 21.7. bude o 10.00 na Malej Frankovej, spomienková sv. omša

na kňaza Jána Čarnogurského, pri príležitosti 80. r od smrti.


»  Milodar: z Krstu Ondrejka Krišandu 50€. VF


» Veľmi úctivo by som poprosim o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Jozef Lach č. d. 130 Pavol Soľava č. d. 106 Ján Krempaský. č. d. 126


» Veľmi úctivo by som poprosim o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Alojz Čarnogurský č. d. 5Štvrtok

19. júl 2018

Féria
_________________________

Sv. omše:

Malá Franková 18:30
_________________________


Oznamy 16.07. - 22.07.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist