VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:30 Na úmysel
     
Streda 06:15 † Mikuláš a Alžbeta Pisarčík
     
Piatok 18:30 Za B. p. pre maturanta
     
Nedeľa 09:30 Za zdr. Márie, Júlie, Karolíny s Andrejom a Jánom
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:30 † Sr. Emiliana
     
Štvrtok 18:30 † Jakub a Jozefína Škvarek
     
Sobota 08:00 † Ondrej a Žofia
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich
     
______________________________________________________________________

» Letné Kántrové dni v stredu, piatok a sobotu, záväzný je len jeden


» Májové pobožnosti na začiatku sv. omše.


» Odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu

Veni Creator, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok

získať úplné odpustky.


» Veľmi úctivo by som poprosim o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Ján Frankovký č. d. 117 Veronika Krempaská č. d. 94 František Frankovský č. d. 96


» Veľmi úctivo by som poprosim o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Jozef Kromka č. d. 17Nedeľa

20. máj 2018

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, SL
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 09:30

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 14.05. - 20.05.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist