VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 18:00 † Mária, Ondrej a Jozef
     
Streda 18:00 Za B. p. Anny a celej rodiny
     
Piatok 18:00 † Ján Kurňava ročnica
     
Sobota 18:00 Na úmysel
     
Nedeľa 10:00 Za veriacich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 18:00 Za zdr. r. Pallovej
     
Štvrtok 18:00 † Helena
     
Sobota 17:00 Za dušičky v očistci
     
Nedeľa 08:00 Za zdr. a B p. pre rodičov Martu a Andreja
     
______________________________________________________________________» Budúcu nedeľu sv. omšu budeme vysielať Online cez YouTube kanál Spoločenstva Perla. Link nájdete aj na facebooku Spoločenstvo Perla.


» Milí bratia a sestry, od pondelka 19. apríla sa znova sprístupňujú bohoslužby. Podľa posledných inštrukcii z BÚ je to možne za podmienok 15 m2 na jednu osobu Čo sa týka našich kostolov je to na VF 22 a na MF 10 veriacich. Samozrejme za dodržania už známych hygienických opatrení: dezinfekcia, odstupy, respirátory


» S láskavým dovolením spišského diecézneho administrátora je vyhlásená zbierka na opravu zvonov na Malej Frankovej. Svoje príspevky môžete doniesť buď na farský úrad, alebo na obecný úrad v Malej Frankovej p. Marte Krempaskej. UPBZ.


» Milí bratia a sestry, keďže pandémia Covid 19, trvá už vyše roka, a má to vplyv aj na > príjmy farnosti, chcel by som vás poprosiť o príspevok na energie a chod farnosti. Prispieť môžete do krabičiek ktoré budú: Na VF na OÚ a v potravinách Penxa a na MF na OÚ a v Jednote, alebo ich môžete zaslať na č.ú. farnosti SK60 0900 0000 0000 9327 7227. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem ÚPBZ.


» Zbierka na seminár na budúcu nedeľu. Bude vykonaná pri sv. omšiach, alebo môžete prispieť elektronickou formou na Číslo účtu pre zbierku na seminár je:
SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol 412 050 955


» Vo štvrtok je modlitbový most medzi našou farnosťou a Kňazským seminárom Biskupa Jána Vojtaššáka. Prosím spomeňme si na bohoslovcov a ich predstavených vo svojich modlitbách.


» Spovedať budem každý deň od pondelka do piatku hodinu pred sv. omšou, prosím aby ste si to postupne rozvrhli, aby sa nevytvárali veľké zhluky a dodržali sme všetky nariadenia.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková


Ondrej Frankovský č. d. 120 Štefan Frankovský ml č. d. 144 Pavol Ľach č. d. 139
     
     


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková

(Kľúče sú u Kubíka MF 33)


Stanislav Lach č. d. 33Utorok

20. apríl 2021

Féria
_________________________

Sv. omše:

Malá Franková 18:00
_________________________


Oznamy 19.04. - 25.04.List Katolickej univerzity v RK

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist