VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:30 Na úmysel celebranta
     
Streda 18:30 Na úmysel celebranta
     
Piatok 18:30 Za zdr. a B. p. pre Jána pri živ. jubileu 60.r
     
Nedeľa 09:30 Za zdr. a B. p. r. Kromkovej
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:30 † Alžbeta Kromková
     
Štvrtok 18:30 Za zdr. r. Jána Halčina
     
Sobota 08:00 Na úmysel
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich
     
______________________________________________________________________

» Na budúcu nedeľu je Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.


» Veľmi úctivo by som poprosim o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Jána Skrinského č. d. 112 Davida Krišandu č. d. 112 Jaroslava Finduru č. d. 112


» Veľmi úctivo by som poprosim o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Ján Halčin č. d. 7Utorok

19. jún 2018

Féria
_________________________

Sv. omše:

Malá Franková 18:30
_________________________


Oznamy 18.06. - 24.06.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist