VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 † Ondrej, Katarína, Anton a Ján Kubaň
     
Streda 18:00 Za Božie požehnanie pre r. Ondreja Šlebodu
     
Piatok 06:15 Za požehnanie Márie a Imricha
     
Nedeľa 09:30 † Ján, Jozef a Anna
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 † Andrej, Anna, Jakub a Mária Gibľak
     
Štvrtok 18:00 † Tomáš a Mária Grivalský
     
Sobota 08:00 † Žofia – 10 r.
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich
     
______________________________________________________________________

» Vianočná sv. spoveď bude v sobotu 16. 12. 2017 na MF po sv. omši od 8.30–9.30 cca, na VF od 9.00-10.30. Potom spovedáme v nedeľu v Sp. Starej Vsi od 14.00. Prosím aby ste využili túto možnosť k sv. zmierenia.

» Na budúcu sobotu o 18.00 bude adventná eucharistická poklona vo farskom kostole. Spolu s mladými pozývame všetkých, ktorí sa chcú lepšie duchovne pripraviť na Vianoce.

» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Veľká Franková

Jaroslav Findura č. d. 2 Andrej Kurňava č. d. 7 Jozef Pisarčík č. d. 8


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková

Jozef Lach č. d. 52

Nedeľa

17. december 2017

3. ADVENTNÁ NEDEĽA SL
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 09:30

Malá Franková 08:00
_________________________


Oznamy 11.12. - 17.12.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist