VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 18:00 Na úmysel Anny
     
Streda 18:00 † Michal a Anna
     
Piatok 06:15 Za zdr. Anny a celej rodiny
     
Sobota 15:00 Za novomanželov
     
Nedeľa 09:30 † Ján, Andrej a Mária
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 18:00 † Štefan a Žofia Kalafút
     
Štvrtok 18:00 † Matej a Mária Čarnogurský
     
Nedeľa 08:00 Za veriacich.
     
______________________________________________________________________» Ohlášky:

Sv. manželstva chcú prijať Kristián Krempaský, syn Milana a Alžbety r. Pisarčíkovej,

nar. v Kežmarku bývajúci v Jezersku a Mária Kurňavová,

dcéra Andreja a Kataríny r. Garstkovej, nar v Kežmarku bývajuca v Veľkej Frankovej.

Ohlasujú sa 3. Krát.» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

Stanislav Penxa č.d. 5 Andrej Šleboda č.d. 113 Andrej Skrinský č.d. 114
     
- - -
     
- -


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Alojz Čarnogurský č. d. 5 - -Pondelok

13. júl 2020


Oznamy 06.07. - 12.07.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist