VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 18:00 † Alžbeta a Andrej Skrinský
     
Streda 06:15 † Andrej a Rozália
     
Piatok 18:00 † Michal, Terézia a Jozef
     
Sobota 18:00 Na úmysel celebranta
     
Nedeľa 10:00 Za jubilanta
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 18:00 † Mikuláš a Rozália Čarnogurský a ost. z rodiny
     
Štvrtok 18:00 Za RB
     
Sobota 17:00 Za veriacich.
     
Nedeľa 08:00 Na úmysel celebranta
     
______________________________________________________________________» Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef TOMO, syn Branislava a Viery r Jandurovej, nar. v Ružomberku, bývajúci v Ružomberku a Jana VOŠČEKOVÁ, dcéra Jána a Márie r. Krempaskej, nar. v Kežmarku, bývajúca vo Veľkej Frankovej, ohlasujú sa 2 krát.


» V piatok po sv. omši pokračujeme v príprave na birmovku.


» Na budúcu nedeľu sv. omšami Mons. Alojz Frankovský oslávi 50 r. kňazstva. Pri tejto príležitosti je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Preto každý deň budem spovedať pol hodiny pred sv. omšou.


» Mons. Alojz Frankovský preložil 25 a kázni sv. Jána Maria Vianney. Cena knižky je 5€. a bude možné si ju kúpiť na budúcu nedeľu na VF po omši pri zvonici a na MF u pani Drieňovskej č. d. 30.


» Chcem len pripomenúť, že je možné využiť kapacitu kostola na 50%. V praxi to znamená šachovnicové sedenie, nik by nemal stáť. Aj tým ktorý budú stáť vonku prídeme dať sv. prijímanie. Prichádza k uvoľneniu, ale prosím aby sme to nezneužívali a dodržali počty. Z toho dôvodu sa zvonček bude zbierať tradičnou formou aj vonku.


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková


Jan Kurňava č. d. 16 Pavol Soľava č. d. 106 Ján Krempaský č. d. 126
     
     


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková

(Kľúče sú u Kubíka MF 33)


Helena Stankovočová č. d. 22Piatok

18. jún 2021

Féria
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 18:00
_________________________


Oznamy 14.06. - 20.06.List Katolickej univerzity v RK

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist