VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 18:00 † Pavol a Emilia Galschnaider
     
Streda 06:15 Za zdr. a B. p. r. Petrasovej pri manželskom jubileu
     
Piatok 18:00 † Magdaléna a Emil
     
Sobota 18:00 † Mikuláš Pisarčík
     
Nedeľa 09:30 Za veriacich
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 18:00 Za zdr. a B. p. r Stankovičovú
     
Štvrtok 18:00 † Štefan, Mária a Mária Soľava
     
Sobota 17:00 Na úmysel celebranta
     
Nedeľa 08:00 Za zdr. a B. p. r. Jána Ľacha
     
______________________________________________________________________» Opatrenia: od pondelka 27.9 je okres Kežmarok podľa covid Automatu v červenej farbe. Cez týždeň od pondelka do soboty pôjdeme v režime základ, teda 15 m2 na jednu osobu. Čo sa týka našich kostolov je to na VF 22 a na MF 10 veriacich. Samozrejme za dodržania už známych hygienických opatrení: dezinfekcia, odstupy, respirátory. V nedeľu pojdeme v režime OTP teda 25% kapacity kostola. Prosím aby sme to rešpektovali. Zároveň pripomínam povinnosť zapísať sa do zoznamu účastníkov. Prijímanie prídem dať aj vonku.

» Októbrové pobožnosti v týždni na začiatku omše v sobotu a v nedeľu sa prosím pomodlite pol hodiny pred sv. omšou.

» Spoveď. Spovedať budem na VF v pondelok a piatok od 16.30, na MF v utorok a štvrtok od 17.00.

» Zmena času zo soboty na nedeľu posúvame čas o hodinu späť.

» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková


Ján Pisarčík č. d. 100 Ondrej Frankovský č. d. 120 Štefan Frankovský č. d. 144
     
     


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková

(Kľúče sú u Kubíka MF 33)


Jozef Ľach č. d. 64Pondelok

25. október 2021

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours v Spišskej Kapitule, sv
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 18:00
_________________________


Oznamy 25.10. - 31.10.
_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist