VEĽKÁ FRANKOVÁ


Pondelok 18:00 Za zdr. a B. p. r. Pavla a Janky
     
Streda 06:15 Za požehnanie kňazov vo farnosti
     
Piatok 18:00 † Jožko Sičar
     
Nedeľa 10:30 † Alžbeta Skrinská
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


Utorok 18:00 Ján, Alžbeta, Ján a Anna
     
Štvrtok 18:00 † Štefan, Martin a Roman
     
Sobota 08:00 Na úmysel
     
Nedeľa 09:00 Za veriacich
     
______________________________________________________________________

»


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková

František Krempaský č. d. 34 Andrej Tuška č. d. 35 Jozef Krempaský č. d. 37


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková

Peter Drieňovký č. d. 30Streda

23. január 2019

Féria
_________________________

Sv. omše:

Veľká Franková 06:15
_________________________


Oznamy 21.01. - 27.01.

_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist