VEĽKÁ FRANKOVÁ


     
Pondelok 18:00 Za uzdravenie Jozefa
     
Streda 18:00 † Mikuláš Pisarčík
     
Piatok 18:00 † Magdaléna a Emil Strojný
     
Sobota 18:00 Za zdr. a B. p. pre Jakuba a Ivana
     
Nedeľa 10:00 Za veriacich.
     
______________________________________________________________________


MALÁ FRANKOVÁ


     
Utorok 18:00 † Ondrej Gemza
     
Štvrtok 18:00 Za obrátenie hriešnikov
     
______________________________________________________________________» Opatrenia: Keďže od štvrtka 25. 11. boli zrušené verejné bohoslužby, a na základe inštrukcie otca administrátora, pána biskupa Jána, na sv. omši za tejto situácie môže byť max. 6 ľudí, najlepšie z rodiny na ktorej úmysel sa slávy sv. omša. Bolo by dobré, ak by boli v režime OP. Osoby zabezpečujúce slávenie(kostolník, miništrant, žalmista...), prípadne jeho audiovizuálny prenos, sa do počtu 6 osôb nezapočítavajú.

» Sv. omše v sobotu a v nedeľu budeme vysielať on line cez You tube Spoločenstvo perla.

» V sobotu bude odpustová slávnosť ku cti sv. Mikuláša, patróna našej farnosti.

» Sv. spoveď: spovedať budem každý deň od 16.00 do sv. omše. Prosím aby ste sa tak podelili aby nedošlo ku veľkým stretnutiam.

» Ku chorým pôjdem v stredu na MF od 9.00 a na VF v piatok od 9.00.

» Zbierka na Charitu keďže obmedzené možnosti uskutočniť zbierku v kostole, bude v kostole krabička, do ktorej môžete popri spovedi prispieť, alebo môžete prispieť elektronicky na č. ú. SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071955

» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková


Nateraz prerušujem
     
     


» Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková

(Kľúče sú u Kubíka MF 33)


Nateraz prerušujemŠtvrtok

2. december 2021

Féria
_________________________

Sv. omše:

Malá Franková 18:00
_________________________


Oznamy 22.11. - 28.11.
_________________________TOPlist


__________________________


"Najväčším hriechom dneška je,

že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.

TOPlist