Farská hospodárska rada
farnosti Veľká Franková:


Predseda: Mgr. Jozef Surovček1. Milan Krempaský

2. Štefan Frankovský

3. Jozef Frankovský

4. Michal Dučák

5. Milan Ovšonka

Farská pastoračná rada
farnosti Veľká Franková:


Predseda: Mgr. Jozef Surovček1. Eva Žolondeková
2. Helena Čarnogurská
3. Mária Findurová
4. Eva Dučáková
5. Mária Petrasová

Farská hospodárska rada
filiálky Malá Franková:


Predseda: Mgr. Jozef Surovček1. Jozef Kromka
2. Mária Zadžorová
3. Štefan Kromka

Farská past. rada
filiálky M. Franková:


Mgr. Jozef Surovček1. Veronika Čarnogurská
2. Mária Gemzová
3. Eva Kromková
4. Mária Čarnogurská
5. Mária Zadžorová

--------------------------->